Varoddbrua er portalen til Kristiansand sentrum fra øst. Brua er et landemerke og et fokuspunkt både sett fra skjærgården, Topdalsfjorden, for reisende langs E18 og fra boligområdene rundt. I samspill med den nye utformingen av E18 er det bygget en GS-bro på Varodden og to GS broer på Sømsiden som L2 har deisgnet. Gang og sykkelbroene er designet med tanke på å optimalisere opplevelsen for gående og sykklene med fokus på å separere gangfelt fra motorveien og den flotte utsikten. 

Her skal det bygges en GS-bro på Varodden, og to GSbroer på Sømsiden. G/s-bruas føringsbredde er 3.5m. Brutto bredde for bru er ca 4.2 m. Rekkverk for g/s-bru er satt til 1.4m, dette er 0.2m mer enn minimumskravet for bruer, men er økt av hensyn til de syklende.

Området ved Søm er godt synlig fra omgivelsene og fra fjorden. Frittframbygg brua og brua for gang-sykkelveien kommer tett på hverandre. Ideelt sett burde GS veien lande på landkaret av FF brua. I denne situasjonen GS veien kommer opp langs brua, derfor må brua være enkel og uten søyler sett mot FF brua sin enkle buede geometri.

L2 Arkitekter Varoddbrua DSC02181