V-tårnet markerer Larvik by og overgangen mellom det åpne Vestfoldlandskapet på østsiden og det kuperte Telemarkslandskapet på vestsiden av Farrisvannet. 

Hovedspenn over Farriseidet er på 120 meter og er utformet som en ett-tårns skråstagbru. Tårnet er 70 meter høyt, tiltet både utover og bakover og plassert på vestsiden av eidet. I det opphengte spennet er brubanen utformet som en trapesformet stålkasse i samvirke med plasstøpt betongdekke. Sidespenn er utført som enkle viadukter med betongkasser. Farris brua er den eneste skråstagbrua i Norge med buet veibane. Det er lagt vekt på at brua og særlig tårnet skal være en milepel for de kjørende og et landemerke for Larvik som tilfører stedet noe helt nytt uten å virke dominerende i forhold til Farrisvannet som landskapsrom. 

Det er også lagt vekt på gode siktlinjer i buet kjørebane og utsyn fra brua spesielt mot vannet. Langt hovedspenn ivaretar også godt utsyn mot vannet fra lokale kjøre- og gangveier samt nytt utomhusanlegg under Farrisbrua. Det er tilstrebet at alle bruas elementer som tårn, pillarer, brubane, stagfester, landkar, tunnelåpninger, rekkverk og belysning skal ha en helhetlig design og fargebruk.

L2 Arkitekter Farrisbru detalje