Vækerø er den stasjonen på Fornebulinjen som ligger i fjell. Den er utformet som én lang, sammenhengende forbindelse mellom to innganger. Stasjonen er oversiktlig, elegant og likevel opplevelsesrik. Utformingen av stasjonens to innganger forteller om opplevelsen av å gå inn og igjennom fjellet. Samtidig forholder inngangene seg til de to helt forskjellige situasjonene oppe på terrenget. Begge inngangene respekterer den lokale skalaen, samtidig med at de uttrykker en mer urban fremtid som vil prege området langs fjorden. 

Hele stasjonen, fra den ene inngangen til den andre, er bundet sammen av en skulpturell himling av gyllent metall som gjenskaper det varme lyset fra solen. Lyset bæres med inn og ned til plattformen og følger passasjerene helt inn til toget. På Vækerø stasjon får man en reise inn og ned i fjellet, hjulpet på vei av sollysets reflekser.

L2 Arkitekter Vækerø 21