Prosjektet er en del av en større sentrumsutvikling i Sande i Holmestrand kommune. I tillegg til skole skal det bygges butikk og større boligfelt. Skolen er en barne- og ungdomsskole som totalt vil få plass til opp mot 1100 elever, i tillegg til en stor flerbrukshall og basishall.

Skoleanlegget er utformet som en «Trekløver» der barneskole, ungdomsskole og idrettshall er separate bygningsvolumer plassert rundt et felles allrom. Dette gjør bygningen lett,  lesbar og nedskalert. Skolen er kompakt organisert over tre plan med spesialrom på bakkeplan, og trinnarealer i hovedsak på plan 2 og 3. Anlegget er plassert sentralt på tomten med idrettshallen som en «rygg» mot fylkesveien, barneskole mot nordvest og ungdomsskole mot syd. Dette gir varierte og solrike soner for utendørs opphold rundt de to skolebyggene mot øst, syd og vest.

Skolen er bygget av WK entreprenør, Multiconsult har bistått med teknisk rådgiving og det er Gullik Gulliksen som er landskapsarkitekt. Byggherren har, med bistand fra WSP, vært en aktiv part både i utvikling av prosjektet og i brukerprosess.  I forprosjektfasen har det vært et tett og inspirerende samarbeid med samtlige aktører i prosjektet. Skolen sto klar til skolestart i 2023.  

IMG 7815